Návrat na stránku

Katalóg:

Strana 1: Plošné spoje
Strana 2: Spájkov.prípr.2
Strana 3: Spájkov.prípr.3
Strana 4: Spájkov.prípr.4
Strana 5: Elektrovod.prípr.
Strana 6: Laky
Strana 7: Laky2
Strana 8: Povrch.ochr.
Strana 9: Lepidlá+Čistiace príp.
Strana 10: Čistiace príp. 2
Strana 11: Čistiace príp.3
Strana 12: Čistiace príp.+Mast.
Strana 13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
Strana 14: 1zložk.hmoty
Strana 15: 1zložk.hmoty 2
Strana 16: 1zložk.hmoty3
Strana 17: 2zložk.hm.Epoxidy
Strana 18: 2zložk.hm.Epoxidy2
Strana 19: 2zložk.hm.Polyuret.
Strana 20: 2zložk.hm.Polyuret2
Strana 21: 2zložk.hm.Silikóny
Strana 22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
Strana 23: Mat.pre formy a modely
Strana 24: Mat.pre formy a modely 2
Strana 25: Mat.pre formy a modely 3
Strana 26: Mat.pre formy 4 a pre LED
Strana 27: Mat. pre LED 2
Strana 28: Teplovodivé prípravky
Strana 29: Teplov.pr.2.
Strana 30: Vákuové + Špeciálne prípravky
Strana 31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 28.02.2018

Špec.tech.prostr.

Špeciálne technické prostriedky
Názov: Popis:
Thermax Samolepiace indigátory na rýchle zisťovanie teploty v elektronike, strojárenstve, potravinárstve....:
Dávkovacie pištole Pištole je možné použiť na dávkovanie spájkovacích pást, tavidiel, lepidiel, vazelín, laboratórnych vzoriek, kvapalín apod. Dodávajú sa 2 typy pištolí - pre priemer kartuše Semco 19mm a 30mm. Do pištole Typ 30 je možné vložiť aj injekčnú striekačku s objemom 50ml a závitom Luer ( umožňuje rýchle naskrutkovanie rôznych typov ihiel a dávkovacích hrotov aj uzatváracích zátok).
Pero Flux pen Plniace pero pre tavidlá, spájkovacie kvapaliny, fluxy a iné. Ľahké opakované plnenie. Výrobca: Warton
Vydanie: 01/2018
Page generated in 0.789019 seconds.