Návrat na stránku

Katalóg:

Strana 1: Plošné spoje
Strana 2: Spájkov.prípr.2
Strana 3: Spájkov.prípr.3
Strana 4: Spájkov.prípr.4
Strana 5: Elektrovod.prípr.
Strana 6: Laky
Strana 7: Laky2
Strana 8: Povrch.ochr.
Strana 9: Lepidlá+Čistiace príp.
Strana 10: Čistiace príp. 2
Strana 11: Čistiace príp.3
Strana 12: Čistiace príp.+Mast.
Strana 13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
Strana 14: 1zložk.hmoty
Strana 15: 1zložk.hmoty 2
Strana 16: 1zložk.hmoty3
Strana 17: 2zložk.hm.Epoxidy
Strana 18: 2zložk.hm.Epoxidy2
Strana 19: 2zložk.hm.Polyuret.
Strana 20: 2zložk.hm.Polyuret2
Strana 21: 2zložk.hm.Silikóny
Strana 22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
Strana 23: Mat.pre formy a modely
Strana 24: Mat.pre formy a modely 2
Strana 25: Mat.pre formy a modely 3
Strana 26: Mat.pre formy 4 a pre LED
Strana 27: Mat. pre LED 2
Strana 28: Teplovodivé prípravky
Strana 29: Teplov.pr.2.
Strana 30: Vákuové + Špeciálne prípravky
Strana 31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 28.02.2018

Mat.pre formy 4 a pre LED

Názov: Forma: Balenie: Farba: Použitie: Popis:
Separátory pre formy:
Formula 2 výr.: CRC sprej 400ml číry - bezfarebný Silikónový separátor navrhnutý pre kaučuk a nízkoteplotné procesory. Je číry, nehorľavý, pracovné teploty do +200 ˚C.
Formula 7 výr.: CRC sprej 400ml číry - bezfarebný Bezsilikónový separátor. Viacúčelový separátor pre vysoké zaťaženie. Schválený UL, pracovná teplota do +170°C.
Formula 10 výr.: CRC sprej 400ml číry - bezfarebný Bezilikónový separátor foriem pre polyuretány, epoxidy, polyestery aj silikóny. Vytvára suchý film. Pracovná teplota do +180 ˚C.
Formula 12 výr.: CRC sprej 400ml Bezilikónový separátor foriem pre kaučuk a rotačné tvárnenie plastov-rotomolding Pri aplikácii na predohriaty povrch formy vytvára tenký, inertný a teplotne separačný film. Rýchlo sa vytvrdzuje, zabraňuje prenosu kontaminácií na výlisok, umožňuje ľahšie opakované uvoľnenie, je účinný do +250°C.
DRY FILM ANTI-STICK SPRAY/2 výr.: CRC sprej 400ml Popis je uvedený v kapitole Mastiace a konzervačné prípravky
Lubrikanty pre formy:
Ejector Pin Lubricant výr.: CRC sprej 400ml číry - bezfarebný Mazací prostriedok pre vyrážacie kolíky a zavádzacie uzávery na formách. Bezfarebný prostriedok pre najnáročnejšie aplikácie najmä pri použití vysokých tlakov,účinný do 120°C.
Materiály pre LED
Názov: Farba: Balenie: Popis:
EC141 / W241 číra 1,5kg Popis je uvedený v kapitole Dvojzložkové zalievacie hmoty - epoxidy
EC570 / W363 číra 1,32kg
EK142 / W241 bezfarebná s kryštálikmi 1,32kg
DC SYLGARD 184 a 182 číra 1,1 kg Popis je uvedený v kapitole Dvojzložjové zalievacie hmoty - silikóny
DC SYLGARD 186 číra 1,1 kg
DC SYLGARD 527 číra 2 kg
HT 33LT transparent 1 kg Popis je uvedený v kapitole Materiály pre formy a modely
Page generated in 0.604932 seconds.