Návrat na stránku

Katalóg:

Strana 1: Plošné spoje
Strana 2: Spájkov.prípr.2
Strana 3: Spájkov.prípr.3
Strana 4: Spájkov.prípr.4
Strana 5: Elektrovod.prípr.
Strana 6: Laky
Strana 7: Laky2
Strana 8: Povrch.ochr.
Strana 9: Lepidlá+Čistiace príp.
Strana 10: Čistiace príp. 2
Strana 11: Čistiace príp.3
Strana 12: Čistiace príp.+Mast.
Strana 13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
Strana 14: 1zložk.hmoty
Strana 15: 1zložk.hmoty 2
Strana 16: 1zložk.hmoty3
Strana 17: 2zložk.hm.Epoxidy
Strana 18: 2zložk.hm.Epoxidy2
Strana 19: 2zložk.hm.Polyuret.
Strana 20: 2zložk.hm.Polyuret2
Strana 21: 2zložk.hm.Silikóny
Strana 22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
Strana 23: Mat.pre formy a modely
Strana 24: Mat.pre formy a modely 2
Strana 25: Mat.pre formy a modely 3
Strana 26: Mat.pre formy 4 a pre LED
Strana 27: Mat. pre LED 2
Strana 28: Teplovodivé prípravky
Strana 29: Teplov.pr.2.
Strana 30: Vákuové + Špeciálne prípravky
Strana 31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 28.02.2018

Mat.pre formy a modely

Materiály pre formy a modely
Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
Formy a modely:
Xiameter RTV 4130 (=Silastic J) výr.: Xiameter zelená 1,1kg 5,5kg Pomer miešania: 100:10 Doba práce pri 25°C [min]: 120-180 Viskozita zmesi [mPa.s]: 100 000 Tvrdosť [Shore]: A55 Pevnosť v ťahu [MPa]: 5,5 Pevnosť pri roztrhnutí [N/mm]: 15 Predĺženie pri roztrhnutí [%]: 250 Špecific.hmotnosť: 1,29 Je určený na zalievanie elektronických sústav, na výrobu foriem a modelov, výrobu prototypov, technológie RTP Adičný silikónový elastomér s výbornou viskozitou,veľmi malým zmrštením, stailitou rozmerov, extrémnou pevnos-ťou a tvrdosťou.Ľahké uvoľ-nenie formy.Vytvrdenie pri izbovej teplote. Do vytvrdenej formy možno odlievať rôzne materiály-polyuretany alebo živice. Možnosť liatia pri vysokých teplotách.
DC SILASTIC T – 2 výr.: Dow Corning číra 1,1kg 5,5kg Pomer miešania: 100:10 Doba práce pri 25°C [min]: 90-120 Viskozita zmesi [mPa.s]: 42 000 Tvrdosť [Shore]: A40 Pevnosť v ťahu [MPa]: 5,7 Pevnosť pri roztrhnutí [N/mm]: 21 Predĺženie pri roztrhnutí [%]: 300 Špecific.hmotnosť: 1,2 Určený na výrobu foriem, modelov a prototypov, vákuových prísaviek pre manipulátory na linkách a pod. Adičný silikónový elastomér s výbornou viskozitou. Charakterizovaný vysokou pevnosťou, umožňujúci ľahké delenie výrobkov. Má nízke zmrštenie a dobrú rozmerovú stabilitu. Použiteľný pre odlievanie aj pri vyšších teplotách.
DC SILASTIC E výr.: Dow Corning biela 1,1kg Viskozita zmesi [mPa.s]: 12 000 Tvrdosť [Shore]: A37 Pevnosť v ťahu [MPa]: 5,5 Pevnosť pri roztrhnutí [N/mm]: 19 Predĺženie pri roztrhnutí [%]: 350 Špecific.hmotnosť: 1,14 Pre výrobu foriem, prototypov a pod., vákuových prísaviek pre manipulátory. Silikónový elastomér, vytvrdzuje sa pri normálnej teplote. Vyznačuje sa najmä extrémne vysokou pevnosťou, malé zmrštenie.
RTV 5530 AB výr.: Camattini zelená 1 kg Pomer miešania: 1:1 Doba práce pri 25°C [min]: 40-50 Viskozita zmesi [mPa.s]: 12000 Tvrdosť [Shore]: A15 Pevnosť v ťahu [MPa]: 15-22 Pevnosť pri roztrhnutí [N/mm]: 15-22 Predĺženie pri roztrhnutí [%]: 340-630 Špecific.hmotnosť: 1,1 Na výrobu foriem pre umeleckú keramiku a riad. Vhodné pre tvary so záhyba-mi a dutinami, formy pre vosk, sádru, betónový alebo umelý kameň. Tiež na zapuzdrovanie elektr. a elektro-nic. súčiastok. RTV 2-zložkový polyadičný silikón,má dobrú odolnosť proti roztrhnutiu, je vytvrditeľný pri izbovej teplote (čas vytvrdenia možno skrátiť ohriatím). Vysoká presnosť formy. Nízka viskozita.Pridaním tixotropného činidla môže byť tekutosť upravená na pastu-vhodné na vertikálne nanášanie.
ZA 00 výr.:Zhermack mliečna 1 kg Pomer miešania: 1:1 Doba práce pri 25°C [min]: 10-13 Viskozita zmesi [mPa.s]: 1800 Tvrdosť [Shore]: A00 Pevnosť v ťahu [MPa]: 1 Pevnosť pri roztrhnutí [N/mm]: 5 Predĺženie pri roztrhnutí [%]: 550 Vhodný pre želečných, leteckých aj automobilových modelárov a výtvarníkov Silikónový adičný kaučuk, veľmi mäkký, elastický, ľahké uvoľňovanie aj zo zložitých odliatkov z formy (nie je potrebná delená forma). Je kompatibilný so sádrou, polyuretanom aj epoxidom. Vytvrdzovanie pri normálnej teplote.
Page generated in 0.629551 seconds.