Návrat na stránku

Katalóg:

Strana 1: Plošné spoje
Strana 2: Spájkov.prípr.2
Strana 3: Spájkov.prípr.3
Strana 4: Spájkov.prípr.4
Strana 5: Elektrovod.prípr.
Strana 6: Laky
Strana 7: Laky2
Strana 8: Povrch.ochr.
Strana 9: Lepidlá+Čistiace príp.
Strana 10: Čistiace príp. 2
Strana 11: Čistiace príp.3
Strana 12: Čistiace príp.+Mast.
Strana 13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
Strana 14: 1zložk.hmoty
Strana 15: 1zložk.hmoty 2
Strana 16: 1zložk.hmoty3
Strana 17: 2zložk.hm.Epoxidy
Strana 18: 2zložk.hm.Epoxidy2
Strana 19: 2zložk.hm.Polyuret.
Strana 20: 2zložk.hm.Polyuret2
Strana 21: 2zložk.hm.Silikóny
Strana 22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
Strana 23: Mat.pre formy a modely
Strana 24: Mat.pre formy a modely 2
Strana 25: Mat.pre formy a modely 3
Strana 26: Mat.pre formy 4 a pre LED
Strana 27: Mat. pre LED 2
Strana 28: Teplovodivé prípravky
Strana 29: Teplov.pr.2.
Strana 30: Vákuové + Špeciálne prípravky
Strana 31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 28.02.2018

2zložk.hm.Silikóny

Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
Silikóny:
DC SYLGARD 170 A+BA+B Fast Cure výr.: Dow Corning šedo-čierna 2kg 10kg Pomer miešania: 1:1 Pracovná teplota [°C]: -60 až +200 Doba vytvrdnutia [hod]: 8 Viskozita [mPa.s]: 3000 Tvrdosť [Shore]: A48 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 3,5 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 15 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 1.00*10E15 UL-94 V0, MIL-S-23586D Certifikát EN50028 - nebezpeč.výbuchu Zalievanie a zapuzdrovanie modulov, relé, zdrojov, TV transformátorov , feritov, automobilových elektron. jednotiek a veľkých zdvíhacích magnetov, na výrobu optických prístrojov pre nočné videnie. Adičný elastomér s pružným vytvrdzo-vacím režimom v akejkoľvek hrúbke bez exotermnej reakcie alebo tvorby korozívnych produk-tov. Vytvrdí sa do pružnej samozháša-júcej gumy. Má špič-kové elektrické vlast-nosti.Array sa líši od A+B dobou vy-tvrdnutia cca 10min.. A+B Fast Cure
DC SYLGARD 182 a 184 výr.: Dow Corning číra 1,1kg Pomer miešania: 10:1 Pracovná teplota [°C]: -55 až +200 Doba vytvrdnutia [hod]: 20 Viskozita [mPa.s]: 4000 Tvrdosť [Shore]: A40 Medza pevnosti v ťahu [MPa]: 6,2 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 22, 24 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 2.00*10E15 UL-94 V0, MIL-I-81550C Radiačná odolnosť:stále použiteľný po expozícii 2 Mega Gray; a krehký po 5 Mega Gray Samozhášavosť podľa UL: áno Na zalievanie a zapuzdrovanie elektronických zostáv, optických prvkov (LED diody), solárnych článkov Číry, adičný elastomér strednej viskozity. 182 sa vytvrdzuje pri min.60°C, 184 pri izbovej teplote. (+25°C) . Má dobrú odolnosť voči radiácii a mechanickú ochra-nu. Je stabilný, pružný, bez depolymerizácie.
DC SYLGARD 186 výr.: Dow Corning číra 1,1 kg Pomer miešania: 10:1 Pracovná teplota [°C]: -55 až +200 Doba vytvrdnutia [hod]: 20 Viskozita [mPa.s]: 45000 Tvrdosť [Shore]: A32 Pevnosť v roztrhnutí [MN/m]: 16 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 23 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 2.00*10E15 Samozhášavosť podľa UL: áno Zalievanie konek-torov vysokona-päť.koncoviek a izolátorov ako aj zapuzdrovanie optických a tele-komunikačných káblov. Ďalej za-lievanie a zapu-zdrovanie elektr. obvodov a častí, prerušených ká-blov, tvorenie upchávok a tes-není na mieste. Transparentný adičný elastomér s výbornou viskozitou. Vytvrdzuje sa do formy vysoko pevného priesvitného kaučuku. Má 3 až 4-krát väčšiu pevnosť ako bežné elastoméry. Je stabilný, pružný, bez depolymerizácie.
DC SYLGARD 527 Array výr.: Dow Corning číra 2 kg 20kg Pomer miešania: 11:1 Pracovná teplota [°C]: -50 až +200 Doba vytvrdnutia [hod]: 20 Viskozita [mPa.s]: 300 Gel,penetrácia 15 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 15, 20 Objemová rezistivita [Ω.cm]: 2.33*10E15 Na tesnenie a ochranu citlivých elektronických a hybridných obvodov, aj na tesnenie malých zariadení - vhodný ako ochrana proti vode Transparentný adičný gél s nízkou viskozi-tou . Vytvrdzuje sa do formy samozacelujú-ceho gelu. Vytvrdnutý gel (na dotyk lepkavý) má vlastnosť rela-xovať napätie, získava rozmerovú stabilitu a vlastnosti netečúceho elastoméru
Page generated in 0.494676 seconds.