Návrat na stránku

Katalóg:

Strana 1: Plošné spoje
Strana 2: Spájkov.prípr.2
Strana 3: Spájkov.prípr.3
Strana 4: Spájkov.prípr.4
Strana 5: Elektrovod.prípr.
Strana 6: Laky
Strana 7: Laky2
Strana 8: Povrch.ochr.
Strana 9: Lepidlá+Čistiace príp.
Strana 10: Čistiace príp. 2
Strana 11: Čistiace príp.3
Strana 12: Čistiace príp.+Mast.
Strana 13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
Strana 14: 1zložk.hmoty
Strana 15: 1zložk.hmoty 2
Strana 16: 1zložk.hmoty3
Strana 17: 2zložk.hm.Epoxidy
Strana 18: 2zložk.hm.Epoxidy2
Strana 19: 2zložk.hm.Polyuret.
Strana 20: 2zložk.hm.Polyuret2
Strana 21: 2zložk.hm.Silikóny
Strana 22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
Strana 23: Mat.pre formy a modely
Strana 24: Mat.pre formy a modely 2
Strana 25: Mat.pre formy a modely 3
Strana 26: Mat.pre formy 4 a pre LED
Strana 27: Mat. pre LED 2
Strana 28: Teplovodivé prípravky
Strana 29: Teplov.pr.2.
Strana 30: Vákuové + Špeciálne prípravky
Strana 31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 28.02.2018

2zložk.hm.Epoxidy2

Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
Epoxidy:
MC 622/ W360 Arrayvýr.:Camattini žltá 1,09 kg Pomer miešania: 100:9,5 Pracovná teplota [°C]: max.+155 Doba vytvrdnutia [hod]: 20 Viskozita [mPa.s]: 1800 - 2300 Tvrdosť [Shore]: D85 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 32-38 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 20-22 Tepelná vodivosť [W/m*K]: 1,1-1,2 Samozhášavosť podľa UL: áno Možné tvrdidlá: W342, W363, W500 Zalievanie elektrických dielov (transformátorov, elektr. motorov, ponorných čerpadiel atď.) Má vysokú tepelnú vodivosť. Neobsahuje rozpúšťadlá a halo-gény. Vysoko odolný proti teplotnému šoku. UL94
EC 141/ W241 Array výr.:Camattini bezfarebná číra 1,5kg Pomer miešania: 100:50 Doba vytvrdnutia [hod]: 36 Viskozita [mPa.s]: 500 - 800 Tvrdosť [Shore]: D68 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 12-22 Na zapuzdrovanie rôznych predmetov, optických prvkov, pre výrobu optických šošoviek atď. Systém sa skladá z neplnenej nízkovis-kóznej živice a ami-nového tužidla. Dlhá doba pre liatie a malý exotermický rast teploty dovoľuje za-lievať veľké objekty. Musí sa skontrolovať každá aplikácia, či je systém vhodný pre použitie na priehľadné objekty, tam kde sú spojené rôzne materiály. Systém je stabilný ku žltnutiu, no dlhodobý účinok UV žiar. môže spôsobiť zožltnutie mat.
EC 570/ W363 Array výr.:Camattini bezfarebná číra transparent 1,32kg Pomer miešania: 100:32 Pracovná teplota [°C]: +150 Doba vytvrdnutia [hod]: 9 Viskozita [mPa.s]: 300 - 400 Tvrdosť [Shore]: D78 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 60-70 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 26-28 Zalievanie cievok, vinutí a konštrukč-ných prvov. Nískoviskózna, výborne zateká. Farba po vytvrdnutí – priehľadná s modrofialovým odtieňom. Vysoká tepelná odolnosť.
EK 142/ W241 výr.:Elchemco bezfarebná s kryštálikmi 1kg Pomer miešania: 100:1 Doba vytvrdnutia [hod]: 48 Zalievanie LED diód. Hmota pre zalievanie LED diod, rozptyľuje ich svetlo. Doba vytvrdenia 24 hod.
Dentacryl výr.: Dental mliečna 200g 2kg Pomer miešania: 100:55 Pracovná teplota [°C]: –55 až +130 Doba vytvrdnutia [min]: 40 - 60 Tvrdosť [Vickers]: 17° Pevnosť v ťahu [MPa]: 20 Použitie je ako v strojárstve tak aj v elektrotech. priemysle. Metylmetakrylátová živica odolná pôso-beniu kyselín, solí a zásad. Má veľmi dobré elektroizolač. vlastnosti, značnú mechanickú pevnosť a tepelnú izoláciu. Prášok je možné farbiť bežnými anorganic-kými farbivami. Odlieva sa do jedno-duchých foriem pri izbovej teplote.
Page generated in 0.613128 seconds.