Návrat na stránku

Katalóg:

Strana 1: Plošné spoje
Strana 2: Spájkov.prípr.2
Strana 3: Spájkov.prípr.3
Strana 4: Spájkov.prípr.4
Strana 5: Elektrovod.prípr.
Strana 6: Laky
Strana 7: Laky2
Strana 8: Povrch.ochr.
Strana 9: Lepidlá+Čistiace príp.
Strana 10: Čistiace príp. 2
Strana 11: Čistiace príp.3
Strana 12: Čistiace príp.+Mast.
Strana 13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
Strana 14: 1zložk.hmoty
Strana 15: 1zložk.hmoty 2
Strana 16: 1zložk.hmoty3
Strana 17: 2zložk.hm.Epoxidy
Strana 18: 2zložk.hm.Epoxidy2
Strana 19: 2zložk.hm.Polyuret.
Strana 20: 2zložk.hm.Polyuret2
Strana 21: 2zložk.hm.Silikóny
Strana 22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
Strana 23: Mat.pre formy a modely
Strana 24: Mat.pre formy a modely 2
Strana 25: Mat.pre formy a modely 3
Strana 26: Mat.pre formy 4 a pre LED
Strana 27: Mat. pre LED 2
Strana 28: Teplovodivé prípravky
Strana 29: Teplov.pr.2.
Strana 30: Vákuové + Špeciálne prípravky
Strana 31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 28.02.2018

2zložk.hm.Epoxidy

Dvojzložkové zalievacie hmoty
Názov: Farba: Balenie: Vlastnosti: Použitie: Popis:
Epoxidy:
MC 28/ W63 výr.:Camattini žltá čierna 2,4kg Pomer miešania: 100:20 Pracovná teplota [°C]: –55 až +130 Doba vytvrdnutia [hod]: 40 Viskozita [mPa.s]: 3500 - 4500 Tvrdosť [Shore]: D80 Pevnosť v ťahu [MN/m Zalievanie transformátorov, odrušovacích filtrov, zapaľovacích cievok. Epoxidový systém charakterizovaný vysokou tekutosťou, veľmi dobrými impregnačnými schopnosťami a ko-nečným vzhľadom. Vytvrdzovanie pri normálnej teplote, dobré elektrické a mechanické vlast-nosti. Dlhá spracova-teľnosť a nízky exo-term, môže preto byť použitý pre odlievanie väčšieho množstva zmesi. Max. doporu-čená pracovná teplota je +130 °C.
MC 35.1/ W21 výr.:Camattini žltá čierna 1,09kg 25,1 kg Pomer miešania: 100:9 Pracovná teplota [°C]: –35 až +155 Doba vytvrdnutia [hod]: 10 Viskozita [mPa.s]: 4000 - 6000 Tvrdosť [Shore]: D90 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 40-50 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 18-20 Zapuzdrovanie a zalievanie transformátorov, ponorných čerpadiel, odrušovacích filtrov, zapaľovacích sviečok. Je nízkoviskózna a bezrozpúšťadlová živica obsahujúca neabrazívne plnivo. Môžu byť použité 3 rôzne druhy tvrdidiel s rôznou reaktivitou, tak je možné získať materiály tuhé až polotuhé.
MC 155/ W500 výr.:Camattini čierna 1,07kg 5,35kg Pomer miešania: 100:7 Pracovná teplota [°C]: –55 až +155 Doba vytvrdnutia [hod]: 10 Viskozita [mPa.s]: tixotrópny Tvrdosť [Shore]: D90 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 40-50 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 15-18 Zapuzdrovanie a zaliatie malých elektronických súčiastok, diód, led a elektro-nických obvodov. Bezrozpúšťadlový systém obsahujúci neabrazívne plnivo. Po vytvrdení je pevný a tuhý. Materiál je tixotrópny, tzn. že po nanesení nesteká a umožní tak vytvo-renie povlaku na súčiastke, module a pod. Aplikuje sa ponorom, štetcom. Vytvrdzovanie pri izbovej teplote.
MC 62/ W342 výr.:Camattini čierna biela 1,11kg Pomer miešania: 100:11 Pracovná teplota [°C]: +180 Doba vytvrdnutia [hod]: 6 Viskozita [mPa.s]: 1800-2600 Tvrdosť [Shore]: D85 Pevnosť v ťahu [MN/m²]: 28-35 Dielektrická pevnosť [kV/mm]: 20-24 Samozhášavosť podľa UL: áno Na zalievanie elektrických a elektronických dielov. Epoxidový systém, neobsahuje rozpúš-ťadlá a halogény. Vytvrdzovanie pri normálnej teplote, dobré elektr. a me-chanické vlastnosti.
Page generated in 0.490380 seconds.