Návrat na stránku

Katalóg:

Strana 1: Plošné spoje
Strana 2: Spájkov.prípr.2
Strana 3: Spájkov.prípr.3
Strana 4: Spájkov.prípr.4
Strana 5: Elektrovod.prípr.
Strana 6: Laky
Strana 7: Laky2
Strana 8: Povrch.ochr.
Strana 9: Lepidlá+Čistiace príp.
Strana 10: Čistiace príp. 2
Strana 11: Čistiace príp.3
Strana 12: Čistiace príp.+Mast.
Strana 13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
Strana 14: 1zložk.hmoty
Strana 15: 1zložk.hmoty 2
Strana 16: 1zložk.hmoty3
Strana 17: 2zložk.hm.Epoxidy
Strana 18: 2zložk.hm.Epoxidy2
Strana 19: 2zložk.hm.Polyuret.
Strana 20: 2zložk.hm.Polyuret2
Strana 21: 2zložk.hm.Silikóny
Strana 22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
Strana 23: Mat.pre formy a modely
Strana 24: Mat.pre formy a modely 2
Strana 25: Mat.pre formy a modely 3
Strana 26: Mat.pre formy 4 a pre LED
Strana 27: Mat. pre LED 2
Strana 28: Teplovodivé prípravky
Strana 29: Teplov.pr.2.
Strana 30: Vákuové + Špeciálne prípravky
Strana 31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 28.02.2018

1zložk.hmoty3

Názov: Dielektr. pevnosť: [kV/mm] Pracovné teploty: Balenie: Farba: Použitie: Popis:
Elektroizolačné:
DC 4 výr.: Dow Corning 400 –57°C až +204°C 100g biela číra V leteckom priemysle, v automobil. a lodných zapaľovacích systémoch a vodičoch zapaľovacích sviečok, v elektrických montážach a ukončeniach. Používa sa aj ako tesnenie a mazivo pre káblové konektory, batériové zakončenia, kaučukové dverové tesnenia, spínače či kaučukové alebo plastové O - krúžky. Možno ho použiť i ako montážne mazivo pre kombináciu kov-plast a kov-kaučuk. Je látka pripomínajúca stredne viskózne mazivo, ktorá obsahuje oxid kremičitý v kombinácii s vybranými polydimetyl- silikónovými kvapalinami. Má vynikajúce dielektrické vlastnosti, je vysoko vodoodpudivý a odolný proti oxidácii. Netaví sa. Dow Corning ® 4 EIC spĺňa požiadavky MIL-S8660C. Nezapácha, je netekavý a zachováva si vlastnosti v rozsahu teplôt od -57°C do +204°C. Má konzistenciu vazelíny, veľmi dobrú adhéziu k suchým kovom, keramike, kaučuku, plastom a izolačným živiciam.
MR 3404 výr.: Bectron >30 –40°C až +80°C (+120°C v puzdre) 50g 1 kg zeleno žltá Zapuzdrovanie vo výrobe a servise elektronických zariadení, utesňovanie konektorov a drobných medzier, zapuzdrovanie elektronických súčiastok a dosiek plošných spojov Jednokomponentná a bezrozpúšťadlová zalievacia živica. Taví sa pri 120°C, má nízku absorbciu vlhkosti = elektrická rezistancia sa neznižuje ani po ponorení do vody. Možné je opakované roztavenie. Je odolná voči kyselinám, výluhom, polárnym rozpúšťadlám a pliesňam. Nie je odolná voči alifatickým, aromatickým a chlorovaným uhľovodíkom.
SC 4188 výr.: Elchemco 31 –45°C až +150°C 1kg priehľad-ná Na ochranu citlivých elektronických obvodov, hybridných zariadení aj iných rôznych súčiastok technikou namáčania Na ochranu citlivých elektronických obvodov, hybridných zariadení aj iných rôznych súčiastok technikou namáčania
Page generated in 0.741305 seconds.