Návrat na stránku

Katalóg:

Strana 1: Plošné spoje
Strana 2: Spájkov.prípr.2
Strana 3: Spájkov.prípr.3
Strana 4: Spájkov.prípr.4
Strana 5: Elektrovod.prípr.
Strana 6: Laky
Strana 7: Laky2
Strana 8: Povrch.ochr.
Strana 9: Lepidlá+Čistiace príp.
Strana 10: Čistiace príp. 2
Strana 11: Čistiace príp.3
Strana 12: Čistiace príp.+Mast.
Strana 13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
Strana 14: 1zložk.hmoty
Strana 15: 1zložk.hmoty 2
Strana 16: 1zložk.hmoty3
Strana 17: 2zložk.hm.Epoxidy
Strana 18: 2zložk.hm.Epoxidy2
Strana 19: 2zložk.hm.Polyuret.
Strana 20: 2zložk.hm.Polyuret2
Strana 21: 2zložk.hm.Silikóny
Strana 22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
Strana 23: Mat.pre formy a modely
Strana 24: Mat.pre formy a modely 2
Strana 25: Mat.pre formy a modely 3
Strana 26: Mat.pre formy 4 a pre LED
Strana 27: Mat. pre LED 2
Strana 28: Teplovodivé prípravky
Strana 29: Teplov.pr.2.
Strana 30: Vákuové + Špeciálne prípravky
Strana 31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 28.02.2018

1zložk.hmoty 2

Názov: Dielektr. pevnosť: [kV/mm] Pracovné teploty: Balenie: Farba: Použitie: Popis:
Konštrukčné:
DC SILASTIC 732 výr.: Dow Corning 22 –65°C až +260°C 90ml 310ml biela číra čierna Na utesňovanie a fixáciu spojov, káblových priechodiek a konektorov, na opravy a spájanie káblov a drátov. Zabezpečuje dobrú izoláciu čerpadiel, motorov a spínačov. Konštrukčný tmel s dobrou teplotnou a chemickou stabilitou. Je tuhšej konzis-tencie. Má výborné elektrické izolačné a vodotesné vlastnosti a uchytí sa na väč-šine povrchov. Spĺňa normu MIL-A-46106B. Elektrická pevnosť 22 kV/mm, objemová rezistivita 1,5 .10E15 Ω.cm. Tixotrópny. ( je acetátový = môže znížiť izolačný odpor)
DC SILASTIC 734 Array výr.: Dow Corning 17 –65°C až +265°C 90ml 310ml biela číra Je určený k utesňovaniu a fixácii jemných spojov ako sú napr. káblové vstupy a konektory. Vhodný k vzájomnému lepeniu káblov, vodičov a káblových foriem. Konštrukčný silikónový tmel s výbornou viskozitou (44000) a výbornými zalievacími vlastnosťami, spĺňa požiadavky FDA pre potravinársky priemysel ako aj MIL-A-46106B. Umožňuje ľahkú aplikáciu, má výbornú odolnosť proti poveternostným vplyvom, vibráciám a ozónu. Prípravok je pružný, objemová rezistivita 1,7 .10E15 Ω.cm.
DC SYLGARD Q3-1566 výr.: Dow Corning 3.6 –55°C až +350°C 310ml čierna Napr. v peciach, varičoch a ďalších tepelných zariadeniach. Nesedavý, pripravený k okamžitému použitiu. Extrémne krátka doba schnutia na dotyk 5-10min. Odoláva trvalej teplote + 350 °C. Výborne odoláva tlaku, bez rozpúšťadla.
DC 7091 výr.: Dow Corning 14 –55°C až +180°C 310ml čierna šedá biela Pri výrobe tesnenia na mieste napr. pre utesňo-vanie práčok a umývačiek, alebo tesnenia potrubia vo vysávačoch. Ďalej sa používa pri aplikáciách, ktoré vyžadujú pevné, ale pružné spoje, najmä pri lepení materiálu s rozdiel-nou tepelnou rozťažnosťou (lepenie skla ku kovu alebo skla ku plastu). Konštrukčný silikónový elastomér, vytvrdzovaný prirodzenou vlhkosťou, nekorozívny, pripravený k okamžitému použitiu. Má výbornú adhéziu k bežne používaným materiálom vrátane smaltovaných ocelí, hliníka, keramiky a skla, ktoré sú opatrené náterom. Neobsahuje rozpúšťadlá, neutrálne vytvrdzovanie.
DC 736 výr.: Dow Corning –55°C až +250°C 90ml 310ml červená Trvanlivý materiál určený pre použitie pri vysokých teplotách. Jednozložkový vysokoteplotný, nesedavý silikónový materiál pripravený k okamžitému použitiu, ktorý sa reakciou s vlhkosťou vytvrdzuje pri izbovej teplote do pružnej gumy. Trvale použiteľný v rozsahu uvedených teplôt (krátku dobu do 3000°C). Po vytvrdení spĺňa požiadavky FDA No. 21 CFR 1772.600
DC 730 výr.: Dow Corning 13 –55°C až +260°C 90ml biela Vhodný pre spájanie alebo tesnenie exponovaných častí vystavených po dlhú dobu pôsobiacim nárazom, vibráciám, palivám, olejom, rozpúšťadlám a vlhkosti. Ďalej sa používa pri montáži, alebo oprave palivových systémov alebo lietadlových nádrží Jednozložkový fluórsilikón, vytvrdzovaný pri normálnej teplote, ktorý sa používa v aplikácii s palivami. Je dodávaný vo forme pasty, ktorá neobsahuje rozpúšťadlá. Používa sa hlavne v kozmickom a leteckom priemysle. Tesniaca hmota sa kompletne vytvrdí pri izbovej teplote do formy tuhej, pevnej gumy. Používa sa hlavne tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči palivám, olejom a rozpúšťadlám. Objemová rezistivita 1,98 . 10E15 Ω.cm.
Page generated in 0.471984 seconds.