Návrat na stránku

Katalóg:

Strana 1: Plošné spoje
Strana 2: Spájkov.prípr.2
Strana 3: Spájkov.prípr.3
Strana 4: Spájkov.prípr.4
Strana 5: Elektrovod.prípr.
Strana 6: Laky
Strana 7: Laky2
Strana 8: Povrch.ochr.
Strana 9: Lepidlá+Čistiace príp.
Strana 10: Čistiace príp. 2
Strana 11: Čistiace príp.3
Strana 12: Čistiace príp.+Mast.
Strana 13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
Strana 14: 1zložk.hmoty
Strana 15: 1zložk.hmoty 2
Strana 16: 1zložk.hmoty3
Strana 17: 2zložk.hm.Epoxidy
Strana 18: 2zložk.hm.Epoxidy2
Strana 19: 2zložk.hm.Polyuret.
Strana 20: 2zložk.hm.Polyuret2
Strana 21: 2zložk.hm.Silikóny
Strana 22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
Strana 23: Mat.pre formy a modely
Strana 24: Mat.pre formy a modely 2
Strana 25: Mat.pre formy a modely 3
Strana 26: Mat.pre formy 4 a pre LED
Strana 27: Mat. pre LED 2
Strana 28: Teplovodivé prípravky
Strana 29: Teplov.pr.2.
Strana 30: Vákuové + Špeciálne prípravky
Strana 31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 28.02.2018

Mastiace,konzer.+Chlad.príp.

Názov: Forma: Balenie: Popis:
Spreje:
COPPER ANTI-SEIZE PASTE výr.: CRC sprej 400ml Vysokoteplotné montážne mazivo – vazelína, rozptýlená v oleji špičkovej kvality. Chráni pred odieraním, koróziou, trením, zabraňuje kontaktu kov-kov. Odolný vysokému tlaku a teplotám, ľahká demontáž dielov i po dlhodobom pracovnom zaťažení. Neobsahuje Ni, Pb. Obsahuje Cu. Aplikácia – skrutky, matice, piny, hriadele, potrebné spoje, lisované diely, výfukové skrutky a príruby, zapaľovacie sviečky...
Mazací SUPER 200 výr.: CRC sprej 200ml Mazací viacúčelový prostriedok obsahujúci PTFE (polytetrafluóretylén – TEFLÓN). Pracovná teplota –10°C až +180°C. Odstraňuje povrchové znečistenie, vytlačuje vlhkosť a zanecháva trvanlivý ochranný povlak. Zvlášť je vhodný pre taviace jednotky fotokopírok, kde teploty dosahujú 150-160°C. Ďalej je vhodný na mazanie zámkov, čapov, pántov, reťazí, rôznych vedení, spojok, súkolesia atď.
DRY FILM ANTI-STICK SPRAY/2 výr.: CRC sprej 400ml Povrchový povlak (film) so špičkovými antilepivými a lubrikačnými vlastnosťami. Obsahuje PTFE ( TEFLÓN). Používa sa tam, kde nie je možné použiť prípravky na báze silikónov. Ideálny pre použitie v potravinárskom, papierenskom, textilnom a plastikárskom priemysle. Suchý film (mazanie) výrazne znižuje trenie, nepôsobí naň voda, olej alebo rozpúšťadlá. Výrobok je tiež vhodný pre použitie ako separátor na formy. Tieto sa potom môžu bez problémov farbiť alebo pokovovať. Ďalej je použi-teľný v elektrotechnike ako antitraking prípravok (zabraňuje vytváraniu vodivých cestičiek na povrchu izolantu).
DRY PTFE LUBE FG výr.: CRC sprej 400ml Viacúčelový suchý teflónový lubrikant vhodný na použitie v potravinárskom priemysle. Vytvára suchý povlak s antilepivými vlastnosťami, nízkou adhéziou prachu a nečistôt, dobrou odolnosťou voči vode, olejom a rozpúšťadlám. Pracovné teploty -150°C + 260°C.
Silikonový SILICON GREASE 70 výr.: CRC sprej 200ml Mazací, izolačný a ochranný prostriedok, viacúčelový lubrikant. Tvorí jemný, netaviaci sa povlak s vysokou povrchovou rezistivitou a špičkovou odolnosťou voči trackingu (zabraňovanie vytváraniu vodivých cestičiek na povrchu izolantu) a elektrického oblúku. Pracovná teplota je –50 +200°C. Zabraňuje iskreniu vysokonapäťových dielov a spojov. Účinný k zvýšeniu odolnosti proti vlhkosti. Používa sa i na uľahčenie pri preťahovaní káblov, pre mazanie pomalobežných súkolí a iných pohyblivých dielov.
Chladiace prípravky
Názov: Forma: Balenie: Popis:
Spreje:
Chladiaci FREEZE-IT 20 výr.: CRC sprej 200ml Chladiaci prípravok, ktorý ochladzuje na –50°C. Nehorľavý. Neobsahuje CFC ani HCFC. Používa sa k odhaľovaniu závad elektronických súčiastok ako aj pre samotné ochladzovanie súčiastok citlivých na teplotu v priebehu spájkovania alebo kalibrácie. Podchladenie sa používa aj pri montáži kovových dielov (ložiská) a k odstráneniu lepkavých látok (žuvačka).
Chladiaci FREEZE-IT 25 výr.: CRC sprej 400ml Použitie ako FREEZE - IT 20.
Odmrazovací Easy Thaw výr.: CRC sprej 200ml Sprej na rýchle odmrazovanie chladničiek a mraziacich boxov. Tiež rýchlo uvoľňuje zamrznuté automobilové zámky.
Page generated in 0.555291 seconds.