Návrat na stránku

Katalóg:

Strana 1: Plošné spoje
Strana 2: Spájkov.prípr.2
Strana 3: Spájkov.prípr.3
Strana 4: Spájkov.prípr.4
Strana 5: Elektrovod.prípr.
Strana 6: Laky
Strana 7: Laky2
Strana 8: Povrch.ochr.
Strana 9: Lepidlá+Čistiace príp.
Strana 10: Čistiace príp. 2
Strana 11: Čistiace príp.3
Strana 12: Čistiace príp.+Mast.
Strana 13: Mastiace,konzer.+Chlad.príp.
Strana 14: 1zložk.hmoty
Strana 15: 1zložk.hmoty 2
Strana 16: 1zložk.hmoty3
Strana 17: 2zložk.hm.Epoxidy
Strana 18: 2zložk.hm.Epoxidy2
Strana 19: 2zložk.hm.Polyuret.
Strana 20: 2zložk.hm.Polyuret2
Strana 21: 2zložk.hm.Silikóny
Strana 22: 2zložk.hm.Silik.teplov.+z.náter
Strana 23: Mat.pre formy a modely
Strana 24: Mat.pre formy a modely 2
Strana 25: Mat.pre formy a modely 3
Strana 26: Mat.pre formy 4 a pre LED
Strana 27: Mat. pre LED 2
Strana 28: Teplovodivé prípravky
Strana 29: Teplov.pr.2.
Strana 30: Vákuové + Špeciálne prípravky
Strana 31: Špec.tech.prostr.

Aktualizované: 28.02.2018

Plošné spoje

Plošné spoje
Názov: Forma: Balenie: Popis:
Výroba plošných spojov:
Leptací roztok L-1 výr.: Elchemco kvapalina 200ml 500ml Používa sa na vyleptávanie obrazca PS. Ako leptací rezist je možné použiť „Leptuvzdorný lak“ alebo všetky látky odolné v kyslej oblasti (pH menšie ako 7). Ide napr. o fotoemulziu Grafolit, suché rezisty typu Riston, syntetické náterové hmoty a pod. Na urýchlenie leptacieho procesu je vhodné ohriať leptací roztok na cca 50°C vložením nádoby, v ktorej sa roztok predáva, pod tečúcu teplú vodu.
Lak leptuvzdorný výr.: Elchemco kvapalina 10ml 1L Lakom sa kreslí obrazec PS na medenú fóliu, najlepšie trubičkovým perom. Nakreslený motív PS sa dá po dôkladnom zaschnutí (v teple) leptať v „Leptacom roztoku“, poprípade v roztoku chloridu železitého. Nežiadúce obrazce odstránime toluénom. Po vyleptaní obrazca sa lak odstráni oplachom pod tečúcou teplou vodou. Nie je teda nutné použiť organické rozpúšťadlá popr. silné alkalické roztoky! Vyleptaný spoj doporučujeme ošetriť „Spájkovateľným ochranným lakom“.
Fotoemulzia (Positiv resist) výr.: Cramolin sprej kvapalina 200ml 1L Umožňuje ľahký spôsob presného kopírovania obrazcov na rôzne typy materiálov. Nanášanie fotoemulzie môže byť prevedené pri tlmenom dennom svetle. Pred expozíciou musí byť DPS v prítmí vysušená. Expozícia môže byť prevedená UV lampou , ortuťovou výbojkou no aj 200W žiarovkou. Fotoemulzia je najcitlivejšia v oblasti 330 až 420nm. Vyvolanie exponovanej dosky sa robí pri rozptýlenom svetle – nie priamo na slnku. Vhodné je použiť Vývojku. Fotoemulzia je odolná kyslým roztokom ako napr. Leptací roztok. Fotoemulzia sa z DPS odstráni organickým rozpúšťadlom napríklad acetónom.
Vývojka pre fotoemulziu výr.: Elchemco kvapalina 500ml 1L Vývojka pre vyvolanie motívu plošného spoja. Pred použitím zrieďte s destilovanou vodou, alebo prevarenou vodou na koncentráciu doporučenou pre daný typ fotoemulzie (bežne 1:3Array).
Odcínovacie produkty:
Odcínovací knôt SoldaMop výr.: Ambersil knôt 1,5m 10m Odsávací knôt (spletený z jemných medených drôtikov), určený na odsávanie cínu z dosiek plošných spojov, na princípe kapilárneho vzlínania - nahrádza odsávačky. Hlavne pre SMD technológiu. Dodáva sa v rôznych priemeroch 0,8 mm, 1,5 mm a 2,5 mm.
Odcínovací knôt WICK Ersa knôt 1,5m Jemné odsávanie cínu z dosiek PS, vhodný hlavne pre SMD technológie. Dodáva sa v rôznych priemeroch 1,5 mm, 2,2 mm a 2,7 mm.
Maskovanie:
Abdeckmaske 100 výr.: Stannol hmota 250 ml Latexová hmota slúžiaca na prekrývanie otvorov na osadenom PS (otvory, ktoré chceme zakryť pred vlnou, alebo chrániť súčiastky a konektory pred nanesením napr. laku na PS).Obsahuje amoniak.
Solrist výr.: Warton hmota 250 ml Dočasná nespájkovacia maska SOLRIST je určená na ochranu pred nežiadúcim nanesením spájky pri vlne. 2 typy: SOLRIST 100 (bez amoniaku) a SOLRIST 50 ( s obsahom amoniaku). Po prechode vlnou sa maska ľahko odtrhne.
Kaptonová páska a výsek Array výr.: DuPont páska výsek 33m Páska na prekrývanie otvorov na plošné spoje, ako ochrana pred cínovacou vlnou, lakom... Odolná pri teplotách -269°C do+ 400°C . Dodáva sa v rôznych šírkach - 3, 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 50 mm.
Čistenie po spájkovaní:
DE-FLUX 160 sprej popis je uvedený v kapitole Čistiace prípravky
IPA 170 sprej
Izopropylalkohol kvapalina
Total Clean 130 a 500 kvapalina
Total Clean 200 sprej
Page generated in 0.559943 seconds.