Nový katalóg chémie 2018 na stiahnutie na tejto stránke.
Pozrite si novinky v chemických prípravkoch v r.2018-na stiahnutie v sekcii novinky.
Profil spoločnosti

Spoločnosť sa od svojho vzniku v r. 1994 zaoberá distribúciou elektronických súčiastok a komponentov pre elektroniku ako aj chemických prípravkov pre elektroniku a mechanickú montáž.

Naša firma v roku 2004 zaviedla a používa systém riadenia kvality, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2008. CERTIFIKÁT

Vo firemnom sklade v Považskej Bystrici držíme trvale okolo 4 000 typov najbežnejších súčiastok pre elektroniku, elektrochemických prípravkov pre podporu elektrotechnickej výroby vrátane zalievacích hmôt ,cínov apod.

Základný sortiment, ktorý držíme na sklade, sa nachádza v našom konštrukčnom katalógu, spolu s krátkym popisom súčiastok a obrázkami.

V prípade potreby Vás môžu naši pracovníci navštíviť a priamo u Vás prerokovať všetky problémy týkajúce sa dodávok.

Ku všetkým výrobkom firiem, ktoré sú uvedené v sortimente môžeme na požiadanie dodať originálne a aktuálne technické parametre. Ku všetkým ostatným výrobkom z dodávaného sortimentu poskytujeme na vyžiadanie technické údaje, ktoré sme obdržali od predajcu.
Názov:JL Elektronic s.r.o.
Konateľ:Ing. Jiří Lorencovič
Adresa:Hviezdoslavova 116/2, P.O.Box 150
017 01 Považská Bystrica
Tel.+fax:00421/ 42 / 4327 827, 4322 723
E-mail:
Spoločnosť:jlelektronik@jlelektronik.sk
Ing. Lorencovič J.:jirka@jlelektronik.sk
Ing. Lorencovičová J.janka@jlelektronik.sk
obchod@jlelektronik.sk
http:www.jlelektronik.sk
IČO:316 201 75
IČ DPH:SK2020440092
Bank.spoj.:2623784509/1100 Tatra banka Pov.Bystrica
Registrácia:Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.2892/R
Počítadlo: